A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Svatý Kryštof a Nevis - Průvodce

Jde o malý ostrovní stát ležící v Karibském moři v Malých Antilách. Patří mezi tzv. Závětrné ostrovy. Svatý Kryštof nese název dle Kolumbova patrona. Historické prameny ale říkají, že sám Kolumbus nejspíš ostrov nazval podle svatého Jakuba. Nevis vznikl jako poangličtěná zkrácená verze španělského názvu Nuestra Señora de las Nieves neboli „Panna Maria Sněžná“; toto jméno se vztahuje k zázraku, k němuž mělo dojít ve čtvrtém století v Římě.Hlavní město se nachází na větším ostrově Svatý Kryštof. Druhý ostrov Nevis dělí od Svatého Kryštofa průliv. Oba ostrovy jsou obklopeny korálovými útesy. Podnebí je tropické. Vyšší svahy jsou pokryty tropickým lesem, nižší svahy jsou odlesněny a využívají se pro zemědělství.Kolonie Svatý Kryštof byla založena roku 1623 Brity. Však hned od začátku bylo vlastnictví zpochybňováno Francouzi. Definitivně připadl ostrov Britům roku 1783. Během koloniálního období bylo na ostrov dovezeno mnoho afrických otroků. Z tohoto období pochází např. pevnost Brimstone Hill, která je jako jediná lokalita Svatého Kryštofa a Nevisu zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. V letech 1871 - 1956 byl Svatý Kryštof součástí federace Závětrných ostrovů, následně krátké období Západoindické federace. Nezávislý stát vznikl v roce 1983. Souostroví je součástí Commonwealthu. V čele státu je britská královna, která je zastupována generálním guvernérem. Národní shromáždění má 11 volených a 4 jmenované členy. Nevis má svůj vlastní zákonodárný orgán, který má 8 členů. Dnes je Svatý Kryštof a Nevis členem většiny karibských regionálních seskupení (např. Karibské společenství, Organizace východokaribských států, Východokaribská měnová unie). Většina obyvatel (86 %) jsou černoši, potomci afrických otroků. Přes 75 % obyvatelstva žije na Svatém Kryštofu.Od vyhlášení nezávislosti Svatého Kryštofa a Nevisu existují snahy menšího ostrova Nevis o vyhlášení úplné samostatnosti, zdůvodňované hlavně ekonomickou diskriminací ze strany centrální vlády. Za tím účelem byla roku 1987 založena strana CCM (Concerned Citizens Movement), v jejímž čele stojí Vance Amory. V srpnu 1998 se jí podařilo dosáhnout vyhlášení referenda o odtržení Nevisu: z necelých dvanácti tisíc ostrovanů hlasovalo 61 % pro, ale podle ústavy byla k rozdělení státu nutná dvoutřetinová většina.Hlavní plodinou je cukrová třtina, dále se pěstuje bavlna a ořechy. Velký podíl na zdroji příjmu má turismus. Na ostrovech je bezplatné vzdělání a vysoká úroveň gramotnosti. Ostrovy se chlubí velice kvalitní silniční sítí a trajektovou dopravou mezi ostrovy. Hlavním přístavem a centrem ekonomiky je hlavní město Basseterre. Nejslavnějším rodákem ze Svatého Kryštofa a Nevisu je atlet Kim Collins (*1976), který se stal v roce 2003 mistrem světa v běhu na 100 metrů. Na ostrově Nevis se narodil americký politik Alexander Hamilton, hrdina Války za nezávislost.

Poslední editace textu: 5.11.2013 23:00
REKLAMA